התקנון שלנו

*התקנון שלנו רשום בלשון זכר אבל פונה אל כל המגדרים.

 

תקנון הצטרפות לסטודיו

 • החברות אצלנו הנה אישית ואינה ניתנת להעברה.

 • אם הגעתם לאימון, אנא וודאו שלא שכחתם להירשם לשיעור, אחרת ייתכן ולא יהיה ניתן להיכנס לשיעור. הכניסה לשיעורים מותנית בהרשמה בלבד.

 • לא מצליחים להתחבר לאתר הרישום לשיעורים? דברו אתנו ונעזור לכם בהתחברות.

 • השימוש במתקני המועדון תחת השפעת אלכוהול וסמים אסור בהחלט.

 • נא להתלבש בהתאם: אין להשתמש במתקנים ולהשתתף בשיעורים ללא בגדי ספורט מתאימים ונעלי ספורט. למעט בשיעורים ספציפיים, לא תינתן האפשרות להתאמן יחפים.

 • על המתאמנים במועדון לשמור על היגיינה אישית בזמן השימוש במתקני המועדון ובשיעורי הסטודיו.

 

מנויים

המנויים שלנו הינם מנויים מתחדשים. ניתן לבטלו בכל עת בכפוף לסעיף הביטול.

כרטיסיות

 • לא ניתן להעביר או לבטל כרטיסיה.

 • הכרטיסייה היא אישית.

 • תוקף הכרטיסייה מצוין במחירון. לא ינתן החזר כספי על כרטיסייה שתוקפה פג והאימונים בה או חלק מהם לא מומשו. 

הכניסה והשימוש במועדון הם מגיל 16 ומעלה או על פי שיקול דעתנו המקצועי.

בריאות

 • בעת הצטרפות למועדון תתבקשו לחתום על טופס שאלון רפואי עפ"י הנוסח המקובל בחוק. יובהר כי באחריות המנוי לדווח ו/או להצהיר על כל בעיה רפואית המגבילה ו/או אוסרת על המנוי להתאמן.

 • לפני כל אימון- אנא מלאו הצהרת קורונה שתשלח אליכם למייל באותו יום או בערב שלפני (לגביי שיעור בוקר)

 • הכניסה לשיעורי הסטודיו אסורה לאנשים שאינם חשים בטוב או שהו במחיצת חולה קורונה ב-14 הימים האחרונים.

 • לאחר מחלה או פציעה, יש להציג אישור רפואי בכתב המציין במפורש את טווח התאריכים בהם הייתם מנועים מלהתאמן. אישור רפואי ללא תאריכים ספציפיים וללא הודעה מראש לא יתקבל.

 • ללא אישור רפואי תקף, לא יתאפשר לחבר להתאמן באימון שלנו.

 • בכל מקרה של פציעה במועדון מחובתו של המנוי לדווח על כך לנציג מטעם המועדון ולוודא מילויו של דו"ח פציעה. לא תתקבל טענה של מנוי על פציעה במועדון בלא לדווח במקום על הפציעה ולמלא דוח מתאים.

שיעורים

 • יש להירשם לכל שיעור מראש וככל שתקדימו להירשם, כך תוכלו להבטיח את האימון שלכם איתנו.

 • אנחנו מאמינים ביחס אישי ולכן כמות האנשים בשיעורים אצלנו מוגבלת עד 10 משתתפים באימון הסטודיו ואנו מקפידים על כללי התו הסגול.

 • נרשמתם לשיעור והחלטתם לא להגיע? יש לעדכן אותנו: באימון ערב\אחה"צ: לפחות 6 שעות לפני השיעור. אימון בוקר עד 20:00 בערב שלפני לכל המאוחר .

 • אם לא הגעתם לשיעור ולא הודעתם לנו על כך מראש, לפי הזמנים הנ"ל- ניאלץ לחייב אתכם על שיעור זה. 

 • אם הודעתם לנו על הביטול בזמן  - אפשרתם למישהו אחר להשיג מקום לאימון, להתאמן ולהזיע.

 • אם נרשמתם לאימון ברשימת המתנה (סטנד ביי) וקיבלתם הודעת SMS מאתנו, תוקף ההודעה ל- 30 דקות בלבד. לאחר מכן, ההרשמה עוברת לאדם הבא ברשימת הממתינים.

 • ההרשמה לשיעורים היא אך ורק דרך האתר, לפי הנחיות המועדון. במידה ונכנסתם לסטנד-ביי או שמתפנה מקום בשיעור, תקבלו הודעה לנייד. במידה ולא מגיעים אנא בטלו בזמן.

 • ביטול על ידי המועדון: במידה ונרשמו פחות מ 4 משתתפים בשיעורי הסטודיו אנו נאלץ לבטל את השיעור, כל זה יקרה רק לאחר שהרשומים קיבלו מאיתנו עדכון באופן אישי.

 • לא תותר כניסה לשיעורים לאחר מועד תחילתם. אין לפתוח את דלתות הסטודיו בו מתקיים השיעור בזמן מהלכו.

 • ההנהלה רשאית לשנות את שמות השיעורים, שעות השיעורים ולשנות את אנשי צוות ההדרכה.

אכסון חפצים

המועדון לא יהיה אחראי לאובדן ו/או גניבת החפצים. ניתן לשים את החפצים שלכם בסטודיו באיזורים שאינם מפריעים למהלך האימון ובטיחותו.

הקפאות

 •  ניתן להקפיא את המנוי לתקופה מינימלית של 7-45 ימים חינם. 

 • מנוי שהוקפא ליותר מ 45 ימים ולא חודש- מבוטל. 

 • חבר הבוחר להקפיא את המנוי, מבין ויודע שהאחריות להקפאת המנוי מוטלת עליו בלבד. על החבר לוודא במייל או בטלפון כי טופס חתום של הודעת ההקפאה התקבל ועודכן בהנהלת המועדון. הטופס כולל בתוכו תאריך התחלת הקפאה ותאריך סיום.

 • לא ניתן להקפיא רטרואקטיבית ולא יינתנו זיכויים רטרואקטיבית.

ביטול מנוי/ העברת מנוי

 • ניתן לבטל את המנוי בכל עת בהתראה לפני מועד החיוב הבא (בהתאם ליום בחודש בו נרשמתם). אנא וודאו שהגשתם את הבקשה לפחות 24-48 שעות לפני מועד החיוב שלכם בכדי שנספיק לטפל בזה כדי שלא תחוייבו אוטומטית.

 • במהלך ימי ההודעה מראש על הפסקת המנוי (החיוב הבא) המנוי רשאי להתאמן במועדון.

 • כרטיסיה ניתן לבטל עד 14 יום ממועד רכישתה ואנו נחייב רק על פי מספר השיעורים שנוצלו.

 • הביטול או ההקפאה ייכנסו לתקפם עם קבלת אישור מאתנו. חשוב לחכות לאסמכתא על כך שבקשתכם התקבלה. כמו כן, אין החזר כספי על תקופת מנוי שלא נוצלה.

 • מנוי המקבל מהמועדון הטבה כלשהי בכסף או שוות ערך לכסף, לרבות, בין היתר, בדמות טיפול, בדיקה, אבחון או מתנה, ואשר ינצל את ההטבה ויפסיק את המנוי, ישלם למועדון בגין ההטבה תשלום השווה ל- 100% משווי עלות ההטבה בזמן בו נוצלה על-ידי המנוי.

 • לפי תקנות ביטול עסקה התשע"א 2010 ,אפשרי לבטל רישום למנוי עד 14 יום מיום ביצוע העסקה. במידה וניצלתם בתקופה זו את המנוי, תחויבו לפי עלות מחירון חודשי.

 • לקוח יכול להעביר את המנוי שבבעלותו לאדם אחר פעם אחת בלבד. (לא כולל מנוי חלוץ שאינו ניתן להעברה) העברת המנוי תתבצע בהתאם לנוהל אשר ייקבע על-ידי המועדון. יתרת תקופת מנוי זו אינה יכולה להיות מועברת בשנית.

 • לא יתאפשרו זיכויים כספיים בשום מקרה על: (א) ימי הקפאה שנצברו במהלך תקופת המנוי ולא נוצלו; (ב) כרטיסיות או יתרתן של כרטיסיות (בין אם אישיים או קבוצתיים); וזאת  בהתאם ובכפוף לחוק להגנת הצרכן.

 • מנוי שלא הגיע לפעילות אישית שנקבעה לו – יחויב במלוא שוויה.

נימוסים

על כל המנויים להתנהג בנימוס בעת שהותם, באופן שלא יפריע להנאת האחרים ולא יפגע בניהול התקין של המועדון ובביטחונם של מתאמנים אחרים.

השימוש בשפה בוטה, מעליבה, פוגעת או קולנית אסור בהחלט. גילויי אלימות מילולית או פיזית יתקבלו באפס סובלנות ויהוו עילה לביטול מידי של המנוי.

כללי

 • המנוי מתחייב לציית ולמלא אחר כל ההוראות, הכללים והתקנות הקבועים בחוק ו/או אשר יקבעו על ידי הנהלת המועדון, מעת לעת.

 • על כל מנוי לשמור על רכוש המועדון, ציודו ומתקניו, להימנע מגרימת נזקים לרכוש כאמור ולשמור על הניקיון בשטחי המועדון וסביבתו. מנוי אשר יגרום נזק לרכוש המועדון כאמור, בזדון או ברשלנות, יחויב בתשלום בגין הנזק שנגרם, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדות למועדון במקרה כאמור, על פי התקנון ו/או על פי דין.

 • המנוי מאשר (באופן אקטיבי) קבלת דיוור ו/או חומר פרסומי מ- UpState בדואר אלקטרוני או במסרוני SMS לנייד. בכל שלב ניתן לבקש להסיר מרשימת התפוצה.

 • ידוע לחברים כי המועדון מצולם במצלמות אבטחה (למעט בחדרי המלתחות) כל זאת לצורכי ביקורת ופיקוח.

 • ידוע לחברים במועדון כי צוות המועדון מצלם את המועדון (צילום סטילס ו/או וידיאו) לצורכי שיווק ופירסום ולכל מטרה אחרת וייתכן ויעשה בתמונות אלו שימוש ויעלה אותם לרשתות החברתיות של החברה או לאתר החברה.

 • מובהר כי שירותים נוספים הניתנים במסגרת המועדון והכרוכים בעריכת בדיקות, אבחונים ומתן המלצות בתחומים שונים, לרבות, בין היתר פיזיולוגיה, אורתופדיה, תזונה או מתכונת פעילות גופנית, אינם ניתנים על ידי רופאים והממצאים או ההמלצות הניתנים במסגרתם הינם בגדר המלצות בלבד ואינם מהווים תחליף לבדיקות וייעוץ אצל רופא מוסמך.  המנוי אחראי להיבדק על-ידי  רופא מוסמך ולוודא עמו כי הממצאים וההמלצות שניתנו לו מאושרים על-ידי רופא מוסמך בהתאם למצב בריאותו הספציפי של כל מנוי, וזאת לפני המשך פעילות ונקיטת פעולות בעקבות קבלת  ההמלצות והממצאים כאמור.

 • המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את סוגי המנויים, ללא כל צורך בהודעה מראש.

 • כל שינוי בשיעור המע"מ לאחר חתימת הסכם החברות יגרור שינוי בדמי המנוי באותו היחס, בגין תשלומים אשר טרם שולמו עד למועד זה.

 • הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע ו/או להוסיף סעיפים בתקנון זה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. וכל עוד לא נחתם תקנון אחר, הוראות תקנון זה תחולנה על החברות  במועדון בשינויים.

 • החבר מאשר כי טרם חתימתו על התקנון ניתנה לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בעל-פה בדבר זכותו להפסיק את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך.

 • החבר מאשר כי קרא, הבין והסכים להוראות התקנון, המהווה חוזה בינו לחברה ומתחייב לנהוג לפיו.

בברכה,

ההנהלה